ΑΡΤΙΟΝ Βιβλιοπωλείο - Ναύπλιο
Ασκληπιού 12
Ναύπλιο - Τ.Κ. 21100
Τηλ & Fax 27520 21211
e-mail: info@artionbooks.gr