Ιστορία του ελληνικού έθνους 1821-1941

15.00

Τύπος προϊόντος:

simple

Εκδόσεις:

Πελεκάνος

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο
Κατηγορία:

Περιγραφή

Το θέμα που πραγματεύεται το παρόν εγχειρίδιο είναι η ιστορική πορεία του ελληνικού Έθνους, από την εθνική εξέγερση του 1821 και τη δημιουργία έθνους πολιτικώς ελεύθερου και αυτόνομου ως και το 1941. Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο της νεότερης ιστορίας μας, κατά την οποία η Ελλάδα αγωνίζεται για την εθνική της ανεξαρτησία και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, με μόνο της όπλο τη στερεή εθνική της ταυτότητα και όραμα, να περιλάβει στους κόλπους της τους χιλιάδες αλύτρωτους πληθυσμούς της, να ανορθωθεί ως κράτος και μέσα από δύσκολες συνθήκες να κατορθώσει να επιβιώσει, αλλά και να παρακολουθήσει τους άλλους λαούς στην κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική τους ανέλιξη.
Κύριο μέλημά μας στάθηκε η καταγραφή των γεγονότων και όχι η εκτίμηση και η αξιολόγησή τους, κατά την κρίση των συγγραφέων. Κι αυτό, γιατί θεωρήσαμε αναγκαιότερη τη γνώση των γεγονότων και των φαινομένων, που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, αφήνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να τα ερμηνεύσει κατά τις προσωπικές του εκτιμήσεις.
(από την έκδοση)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
– Η Ελληνική Επανάσταση
– Αναζωπύρωση της Επανάστασης – η Ελλάδα του Ι. Καποδίστρια
– Η βασιλεία του Όθωνος – απόλυτη μοναρχία
– Συνταγματική Μοναρχία του Όθωνα
– Η πρώτη περίοδος βασιλείας του Γεωργίου Α’
– Η πρώτη αστική άνοδος και η εθνική ήττα
– Ο Ελληνισμός μπροστά στο νέο αιώνα
– Η εξόρμηση του Ελληνισμού
– Παγκόσμιος Πόλεμος
– Η Α’ Ελληνική Δημοκρατία
– Το κράτος της Δεξιάς – Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Βιβλιογραφία

Σελίδες 384
ISBN 960-400-109-4