Ιστορία μιας λέξης (τρίτος τόμος)

Κατηγορία:

Περιγραφή

“Η γλώσσα – σύμφωνα με τον Γληνό – είναι καταστάλαγμα ψυχικής εξέλιξης και μακρόχρονου πολιτισμού με άπειρους θησαυρούς και αξίες κληρονομημένες από τα περασμένα να ζουν μέσα της». Οι λέξεις είναι το διάμεσο υλικό για τη μετατροπή της υλικής μας ζωής σε συστήματα ιδεών και συνείδησης – και, ως εκ τούτου, φορέας των νοημάτων και της ψυχοσύνθεσής μας σε σχέση με την υλική μας ζωή. Η λέξη είναι θεσμός κοινωνικός και όργανο στοχασμού για τον καθένα μας. Ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος της Ιστορίας μιας Λέξης αγαπήθηκαν και διαβάστηκαν πολύ.Ο τρίτος τόμος συμπληρώνει τους δύο πρώτους και περιλαμβάνει,μεταξύ άλλων,τις εξής επιπλέον ενότητες:Ονόματα,Εργασία,Αριθμοί,Ποταμοί,Μήνες,Κτίρια,Υλικά,Ένδυση,Υποδήματα.

Σελίδες 336
ISBN 960-236-837-3