Κείμενα Δημήτρη Μητρόπουλου

12.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στη μουσική και στο λόγο του Δημήτρη Μητρόπουλου. Όπως η μουσική, έτσι και ο λόγος του διακρίνεται για τη λιτότητα, τη σαφήνεια και την ακρίβεια. Επιπλέον είναι πολυδιάστατος, ώστε δίνει τη δυνατότητα για καθέκαστα “συνομιλίες” ανάλογα με τη γνώση, τις εμπειρίες, την πείρα και τη διάθεση για την “των λέξεων επίσκεψιν” του συνομιλητή. Γι’ αυτό οι λόγοι του -όπως και οι εκτελέσεις του- γίνονται από όλους κατανοητοί, ερμηνεύονται όμως από τον καθένα ανάλογα με τις διαστάσεις του δικού του ψυχοπνευματικού χώρου. Ο αναγνώστης καλείται, λοιπόν, και πάλι σε ενεργητική συμμετοχή, στο αποτέλεσμα της οποίας θα συντελέσει η σχετικοποίηση των κειμένων του Μητρόπουλου μεταξύ τους, ενώ θα είναι εποικοδομητικό στα πλαίσια της συμμετοχικής αυτής διεργασίας, αν λάβει υπόψη του ότι τα σχόλια ενίοτε δεν αφορούν μόνο το κείμενο με το οποίο άμεσα συναρτώνται, αλλά και με τα συγγενή κείμενα που περιελήφθησαν στην έκδοση αυτή. (…)
(από την έκδοση)

Περιεχόμενα
ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙΣ – ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
“… τίποτε δεν αγοράζεται με το ψέμα…”
Σχόλια
Τι πιστεύω
Σχόλια
“… δεν αρκεί να βλέπης τον Παρθενώνα…”
Σχόλια
“… λέγω με ευθύτητα…”
Σχόλια
Το “Πιστεύω” ενός διευθυντή ορχήστρας
Σχόλια
Η ομορφιά του συμβιβασμού
Σχόλια
Ο διευθυντής ορχήστρας
Σχόλια
“Ο πρωταρχικός σκοπός…”
“… πρόβλημα δικτατορίας…”
Σχόλια
Συνηγορία υπέρ της νέας μουσικής
Σχόλια
Για την τζαζ
Σχόλια
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Σελίδες 288
ISBN 978-960-05-0760-7