Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής

17.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Σ’ αυτό το βιβλίο περιγράφονται ορισμένες σύγχρονες τάσεις για την προσχολική αγωγή και συγκεκριμένα: η βιωματική προσέγγιση της μάθησης (προσέγγιση project), η προσέγγιση των δημοτικών προσχολικών κέντρων του Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, η θεωρία του Vygotsky και η εφαρμογή της στην προσχολική αγωγή, οι αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές μέθοδοι, η θεωρία του Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη και η προσέγγιση εκπαίδευσης και αξιολόγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας που βασίζεται σ’ αυτή, το παιδικό μουσείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το ολοήμερο νηπιαγωγείο ή νηπιαγωγείο διευρυμένου ωραρίου. Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές παιδαγωγικών τμημάτων, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, συμβούλους, γονείς, καθώς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την προσχολική αγωγή. Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να αντλήσει ιδέες απ’ αυτό για να αναπτύξει και να εφαρμόσει προγράμματα και μεθόδους, όπου θα λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, οι εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, οι ικανότητες, οι γνώσεις και το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών για τα οποία προορίζονται.
(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ PROJECT)
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ VYGOTSKY ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICE)
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ GARDNER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΌ ΑΥΤΗΝ
6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΕΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΕΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελίδες 296
ISBN 960-7643-91-7