Ενδυματολογία

Ιστορία της ενδυμασίας

Τύπος προϊόντος:

simple

Εκδόσεις:

Ίων

Ειδικές κατηγορίες:

Προσφορές

Έτος έκδοσης:

2004 (δεύτερη έκδοση)

Μεταφράσεις:

Ρούντυ Παγίδα
Κατηγορία:

Περιγραφή

Το κείμενο αυτό χαρτογραφεί την ένδυση της Δυτικής Ευρώπης και των Ευρωπαίων της Βόρειας Αμερικής, με επιλεγμένες πληροφορίες από τη Μέση Ανατολή της αρχαιότητας. Μολονότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιδράσεις και από άλλα μέρη του κόσμου, είναι αδύνατον να περιγραφεί σ’ ένα βιβλίο το ευρύ περιεχόμενο της ένδυσης από το ένα άκρο της γης στο άλλο μέσω των αιώνων. Στο πεδίο που επιλέξαμε προσπαθήσαμε να αποδώσουμε το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και αισθητικό περιβάλλον της ένδυσης, αναφερόμενοι στα τελευταία 5500 χρόνια. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τα συμπεράσματα αιτίας και αποτελέσματος, σπάνια δίνοντας εξηγήσεις για μικροαλλαγές όσον αφορά στην ένδυση και στην προσωπική εμφάνιση. Δεν υπάρχει μια ξεχωριστή γενική γραμμή ή πλαίσιο εργασίας που να εναρμονίζει όλα τα κεφάλαια (αποφεύγοντας το σύνδρομο του Προκρούστη). Αφήσαμε έτσι τα στοιχεία κάθε κουλτούρας ή εποχής να υπαγορεύουν την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Η διάταξη της σειράς ή των σχημάτων βασίζεται σε μακρά εμπειρία διδασκαλίας, εφόσον όπως φαίνεται, οι μαθητές έχουν χρονολογικές και θεματικές βάσεις μελέτης.
(από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Για τον Αναγνώστη
Εισαγωγή
Η Μεσοποταμία
Η Αίγυπτος
Η Κρήτη, οι Μυκήνες και η Ελλάδα
Η Ετρουρία και η Ρώμη
Η βυζαντινή Αυτοκρατορία (330-1095 μ.Χ)
Η Δυτική Ευρώπη κατά τον 11ο αιώνα
12ος και 13ος Αιώνας
14ος Αιώνας
Από τις Αρχές Μέχρι τα Μέσα του 15ου Αιώνα: 1400-1459
Το Δεύτερο Μισό του 15ου Αιώνα: 1460-1499
Από τις Αρχές Μέχρι τα Μέσα του 16ου Αιώνα: 1500-1559
Τέλη 16ου Αιώνα: 1560-1599
Από τις Αρχές ως τα Μέσα του 17ου Αιώνα: 1600-1659
Τέλη του 17ου Αιώνα: 1660-1699
Από τις Αρχές ως τα Μέσα του 18ου Αιώνα: 1700-1759
Τέλη του 18ου Αιώνα: 1760-1799
Αρχές 19ου Αιώνα: 1800-1849
Τέλη 19ου Αιώνα: 1850-1899
Αρχές 20ου Αιώνα-, 1900-1945
Τέλη 20ου Αιώνα: 1946-1990
Βιβλιογραφία

Σελίδες 656
ISBN 960-411-020-9