Λογοδοσία μιας ζωής (Δίτομο)

36.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

«Η “Λογοδοσία μιας ζωής” του Κωνσταντίνου Τσάτσου είχε ολοκληρωθεί πολύ πριν εκδημήσει. (Πρόλογος και προετοιμασία της υπήρξε, αναμφίβολα, το ημερολόγιο που επί χρόνια κρατούσε, άλλοτε με συνοπτικές και άλλοτε με λεπτομερείς καταγραφές). Αμέσως μετά την συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας από τότε που αποχώρησε από τον κόσμο, ανέκυψε, με τη μορφή ενός χρέους που έπρεπε τελικά να εξοφληθεί, το καθήκον η “Αυτοβιογραφία” να εκδοθεί. Μια νέα ανάγνωση του κειμένου επιβεβαίωσε πως και πάλι οι σελίδες που αναφέρονται στην αυστηρά προσωπική ζωή του Κωνσταντίνου Τσάτσου δεν είναι δυνατό, ούτε και σκόπιμο, να ανακοινωθούν. Κι επειδή ο αείμνηστος Πρόεδρος είχε αφήσει γραπτώς το δικαίωμα και την ευθύνη της απόφασης και της έκδοσης στην οικογένειά του, εκείνη αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η έκδοση αφού απαλειφθούν -τουλάχιστον για τώρα- οι σελίδες εκείνες που αναφέρονται σε αυστηρά προσωπικά ζητήματα. (Το ίδιο άλλωστε έπραξε, και ουδείς την εμέμφθηκε, η κόρη του Πολ Βαλερί όταν εξέδωσε τα περίφημα “Carnets” του…).
Έτσι, όπου στο κείμενο των Απομνημονευμάτων σημειώνεται ένας ολόκληρος στίχος με αποσιωπητικά, σημαίνει πως έχουν παραλειφθεί σελίδες. Κι όπου υπάρχει παρένθεση με τρία αποσιωπητικά, πως έχει παραληφθεί κάποια φράση. Κατά τα άλλα, το κείμενο ανακοινώνεται πλήρες…».
«Η αυτοβιογραφία μου σταματά την 1-1-1985, όταν συμπλήρωσα τα ογδονταπέντε και μισό χρόνια. Τη διαίρεσα σε 5 μέρη. Το πρώτο είναι τούτο που τώρα δημοσιεύω και αφορά τα παιδικά μου χρόνια και την εφηβεία μου (1899-1917). Τα άλλα 3 μέρη αναφέρονται στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Το πρώτο από αυτά περιέχει την πανεπιστημιακή μου δράση έως το 1946. Το δεύτερο και το τρίτο καλύπτουν κυρίως την πολιτική μου δράση (1946-1975). Το τέταρτο μέρος αρχίζει από την εκλογή μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας και εκτείνεται στα χρόνια που επακολούθησαν (1975-1985). Το πέμπτο μέρος περιέχει μια αναδρομική αυτοανάλυση του ψυχικού κόσμου και μια ομολογία πίστεως στις αρχές που όρισαν την πορεία μου».(Κ. Τσάτσος)

Σελίδες 652
ISBN 960-289-043-6